Cercarmenu   Castellano Valencià     menu menu menu
Conselleria d'Infraestructures i Transport         Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV
1909-2009 / 100 anys d'aviació espanyola - Comunitat Valenciana
Nota Legal

Nota Legal

©2009 - Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV. Tots els drets reservats Nota Legal

El web del Centenari del Primer Vol de Motor a Espanya està dedicat a la història i al coneixement aeronàutic valencià, a més de servir com a plataforma de difusió de tots els esdeveniments organitzats per les diferents entitats col·laboradores.
La Conselleria d'Infraestructures i Transport, a través de la Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV, no es responsabilitza de les conseqüències, dels danys o dels perjuís que es deriven de l'accés al seu web, de l'ús que es faça de la informació que conté o de l'accés a altres matèries en Internet que es faça a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual del web
Copyright © 2009, Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV. Tots els drets d'explotació estan reservats.
Els drets de propietat intel·lectual sobre el web, el disseny gràfic i els codis són titularitat de la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV.
Correspon a la dita entitat l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'estos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial
Que se cite expressament com a font d'informació: www.centenariaviacio.gva.es i la data de consulta.
Que es realitze amb ànim d'obtindre la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l'individual o privat.
Que cap contingut inclòs en este web siga modificat de cap forma.
Que cap element disponible en este web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de continguts que s'adjunten.
Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV i que, al seu torn, s'obtinga l'autorització certificada de l'entitat per a la dita reproducció.
Que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers o s'instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Ús del programari
El programari disponible per a la descàrrega des d'este lloc web està protegit pels drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'este lloc, s'han d'acceptar prèviament els termes del contracte de llicència, si n'hi haguera, que s'adjunte o s'incloga en el programari.
Respecte al programari que no estiga acompanyat d'un Contracte de Llicència, la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV concedix a l'usuari una llicència d'ús personal i no transferible, d'acord amb estos termes i condicions, sempre que mantinga intactes les indicacions dels drets d'autor i els altres símbols de propietat.
Es prohibix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc per a posteriorment reproduir-lo redistribuir-lo.

Responsabilitat amb els enllaços
La funció dels enllaços que apareixen en esta pàgina només té finalitat informativa. La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les dites pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en el web de qualsevol producte, servici, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguen de titularitat de tercers no constituïx o implica suport, patrocini o recomanació per part de la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV.

Responsabilitat sobre seguretat
La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV.

Responsabilitat dels continguts del web
La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulga, a eliminar-los, a limitar-los o a impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.
La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en estes pàgines web i, per tant, no elaborada per la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV, o no publicada amb el seu nom.
La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica d'estos publicats en la seua pàgina web.
La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV no es responsabilitza de l'ús que els menors facen del web. La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV no és responsable que els continguts del web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com és Internet i acompanyar els menors en les seues sessions.

Confidencialitat de les dades
La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV es compromet a mantindre la confidencialitat de les dades dels seus usuaris i visitants i a complir tots els requisits legals en vigor.
D'acord amb el que establix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetri Ribes UVEG-FGV es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En conseqüència:
Les dades arreplegades per mitjà de formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, únicament i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari òmpliga.
No se cediran a tercers ni es vendran o compartiran les dades dels usuaris.
No es contactarà amb cap usuari, llevat que siga estrictament necessari per al servici requerit.
Vosté té dret a obtindre la informació de les dites dades, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició que l'assistixen, a través d'un correu electrònic.

 Noticies veure més »

03/05/2011

Curso "Historia, Ciencia y Tecnología del Vuelo: Cien años de la Aviación Militar española y del Primer vuelo de un avión en Granada"

llegir més »

04/04/2010

¿Plagió De la Cierva el autogiro?

llegir més »

01/01/2010

La Fundació Aèria de la Comunitat Valenciana presenta el seu Cicle de Conferències per a l'any 2010

llegir més »

21/09/09

UNA MAÑANA DE ACROBACIAS AÉREAS EN LA MALVAROSA.

llegir més »